Βρυούλων 58, Καλαμαριά / Τηλ.: 2310 450290

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

● Μικροβιολογικές εξετάσεις
Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων
● Αιματολογικές εξετάσεις 
Έλεγχος στοιχείων αίματος (ερυθρά, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια)
Πηκτικός μηχανισμός 
Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
● Check up 
Γενική Αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, 
Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, Σίδηρος ορού 
● Ορμονολογικές εξετάσεις 
Έλεγχος θυρεοειδούς 
Ορμονικός έλεγχος 
Έλεγχος οστεοπόρωσης
Νεοπλασματικοί δείκτες
● Βιοχημικές εξετάσεις 
Καρδιακοί δείκτες
Δείκτες ηπατικής λειτουργίας    
Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας
Ηλεκτρολύτες
Έλεγχος βιταμινών


● Ανοσολογικό εργαστήριο 
Ανίχνευση αντισωμάτων 
έναντι ιών και παρασίτων (ηπατίτιδες, , HIV, τοξόπλασμα κ.ά.)
Ανοσολογικές εξετάσεις  
Αυτοάνοσα νοσήματα 
● Εργαστήριο γονιμότητας 
Διερεύνηση ανδρικής υπογονιμότητας
Ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα)
Βιοχημικές εξετάσεις σπέρματος
● Προγεννητικός έλεγχος
Γεν. αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Ομάδα αίματος, αντισώματα έναντι τοξοπλάσματος - ερυθράς, 
CMV (IGG και IGM), Ηπατίτιδα C, HIV, RPR, TSH, Καλλιέργεια κολπικού για κοινά μικρόβια,
Έλεγχος χρωμοσωμικών ανωμαλιών
● Ανάλυση ουρολίθων
Ανάλυση των λίθων με τη μέθοδο της Υπέρυθρης Φασματογραφίας (FT-IR Infrared spectroscopy)
Τελευταίας τεχνολογίας Σπεκτροφωτόμετρο FT-IR
Λεπτομερής ανάλυση της σύστασης όχι μόνο του εξωτερικών στοιβάδων (κέλυφος) των λίθων, 
αλλά και του πυρήνα τους  
● Αιμοληψίες κατ’ οίκον
● Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Επικοινωνία


ΝΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μικροβιολογικό Κέντρο “ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ” Βρυούλων 58,
ΤΚ 551 32, Άγιος Ιωάννης, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 272547, 2310 450290
Κιν.: 6944 780881

Που θα μας βρείτε